Paul Biernaskie(1869 - 1942)
Marianna Yakabuskie(~1871 - 1901)
b. 23 Aug 1901
d. 1901
bur.