Anthony Biernaskie(1895 - 1971)
b. 15 Jul 1930
d. 15 Jul 1930
bur.